Địa chỉ: 82/1B Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh